Snekapriya.T | Research & Reviews | Department of EEE,

ISSN ONLINE(2319-8753)PRINT(2347-6710)

Snekapriya.T

 Department of EEE, Bannari Amman Institute of Technology, Sathyamangalam, India

Biography

 Department of EEE, Bannari Amman Institute of Technology, Sathyamangalam, India

Research Interest

Technology